I Hat Copperfield

I Hat Copperfield

I Hat Copperfield نام يكي از تكنيك هاي آقاي ديويد كاپرفيلد ميباشد كه در آن ديويد دو كارت بازي با يك رنگ و يك كارت بازي ديگر با رنگ ديگر در دست دارد . سپس چند بار اين سه كارت معمولي را به همه نشان داده تا از معمولي بودن آنها همه اطمينان حاصل كنند . سپس دو كارت يك رنگ را كنار هم و كارت رنگ مخالف را در زير هر دو كارت ميبرد و شروع به حركت دادن آن در زير دو كارت ديگر ميكند .

اما در كمال ناباوري همه خواهند ديد با اينكه نيمي از كارت هنوز پشت دو كارت قرار دارد نيمه ديگر كارت از وسط دو كارت خارج مي گردد . باور كردني نيست . تك كارت رنگي در زير دو كارت قرار دارد پس چگونه از بين كارت ها رد ميگردد . اين بازي از جمله تكنيك هاي كارت آقاي كاپرفيلد بوده است كه اكنون در فيلم به شما آموزش داده ميشود .

20,000 ريال خرید پستی
برچسب ها : I Hat Copperfield

نظرات

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
شعبده بازی
تبليغاتX